englanti

More explicitly, this dissertation views corporate communication as a sociotechnical system (Trist et al., 1963). The socio-technical system approach considers an organization to be composed of a technical system, including both the tools and the knowledge needed to perform the work, and a social system, which results from the combination of people, relationships, culture, and management methods of working in the organization. As the technical system and the social system are highly interdependent, the design of the production system as a whole must consider the impact of technology on the social system in order to achieve maximum effectiveness (Pasmore & Khalsa, 1993 p. 556). For example, in relation to this study, in the digitalized working environment the social and technological systems enable enhanced connectivity, which highlights the role of visibility in organizational and individual performance (Leonardi & Treem, 2020), and which should therefore be taken into consideration when designing conditions for contemporary knowledge work. It is worth noting that the socio-technical approach differs significantly from a pure technology approach (Walker & Guest, 1952) toward systems as it does not regard technology per se as a determinant of behavior. One of the core principles in systems theory relates to equifinality, w

suomi

Tarkemmin sanottuna tässä väitöskirjassa yrityskommunikaatio nähdään sosio -teknisenä järjestelmänä (Trist et al., 1963). Sosio-teknisessä järjestelmässä organisaation katsotaan muodostuvan teknisestä järjestelmästä, joka sisältää molemmat työkalut ja työn suorittamiseen tarvittava tieto sekä sosiaalinen järjestelmä, joka syntyy ihmisten, suhteiden, kulttuurin ja johtamisen yhdistelmästä organisaation työskentelytapoja. Kuten tekninen järjestelmä ja sosiaalinen järjestelmä ovat erittäin riippuvaisia ​​toisistaan, tuotantojärjestelmän suunnittelu a Koko on otettava huomioon teknologian vaikutus sosiaaliseen järjestelmään saavuttaa maksimaalinen tehokkuus (Pasmore & Khalsa, 1993, s. 556). Esimerkiksi sisään tähän tutkimukseen liittyen digitalisoidussa työympäristössä sosiaaliset ja teknologiset järjestelmät mahdollistavat paremmat yhteydet, mikä korostaa näkyvyyden roolia organisaation ja yksilöiden suorituskyvyssä (Leonardi & Treem, 2020), ja jotka on siksi otettava huomioon nykyistä tietotyötä koskevien ehtojen suunnittelussa. On syytä huomata, että yhteiskuntatekninen lähestymistapa eroaa merkittävästi puhtaasta teknologiasta (Walker & Guest, 1952) kohti järjestelmiä, koska se ei pidä tekniikkaa sinänsä käytöksen määräävänä tekijänä. Yksi järjestelmäteorian perusperiaatteista liittyy tasa -arvoon, w

Kaantaja.com | Käyttöehdot

Noudata käännettävien tekstien kirjallisia sääntöjä ja kieliä. Yksi tärkeimmistä asioista, jotka käyttäjien tulee pitää mielessä kaantaja.com-käännösjärjestelmää käytettäessä, on, että käännökseen käytetyt sanat ja tekstit tallennetaan tietokantaan ja jaetaan muiden käyttäjien kanssa sivuston sisällössä. Siksi pyydämme sinua olemaan tietoinen tästä asiasta käännösprosessin aikana. Jos et halua, että käännöksesi julkaistaan sivuston sisällössä, ota yhteyttä: → "Ota yhteyttä" sähköpostitse. Kun asiaankuuluvat tekstit on poistettu sivuston sisällöstä.


Tietosuojakäytäntö

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, myös Google, käyttävät evästeitä. Niiden avulla ne näyttävät mainoksia sellaisten tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjän aiemmista vierailuista sivustollasi tai muilla sivustoilla. Googlen mainosevästeiden avulla Google ja sen kumppanit voivat näyttää mainoksia käyttäjille niiden tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjien käynneistä sivustoillasi ja/tai muilla sivustoilla. Käyttäjät voivat poistaa räätälöidyn mainonnan käytöstä Mainosasetuksissa. (Voit myös ohjata käyttäjät poistamaan käytöstä räätälöityyn mainontaan liittyvät kolmannen osapuolen evästeet sivulla www.aboutads.info.)